REGULAMIN KONKURSU NASZA MAŁA/WIELKA DEMOKRACJA

1.Uwagi ogólne:

Organizatorami konkursu są Europejskie Centrum Solidarności (Biblioteka), Szkoła Podstawowa nr 82 im. prof. Jana Czochralskiego w Gdańsku
oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna (Filia Gdańska) w Gdańsku.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych klas VII-VIII.
Cele konkursu:

▪ Budowanie świadomości obywatelskiej

▪ Popularyzowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży

▪ Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem

▪ Rozwijanie umiejętności językowego ujmowania refleksji na temat tekstów wskazanych do lektury

▪ Kształcenie umiejętności wypowiadania się na wskazany temat i argumentowania swojego stanowiska w dyskusji.

2. Zgłoszenia


Zgłoszenia do udziału w konkursie dokonuje nauczyciel, wypełniając formularz zgłoszeniowy on-line dostępny na stronie: https://ecs.gda.pl/title,Konkursy,pid,2050.html
Zgłoszenia należy składać do 31 października 2021 na adres biblioteka@ecs.gda.pl
Nauczyciel/ka dokonujący/a zgłoszenia wybiera reprezentację szkoły, składającą się z trzech uczniów/uczennic. W przypadku braku możliwości przybycia któregoś z członków drużyny na spotkanie, szkoła zobowiązana jest wyznaczyć jego zastępcę.

3. Etapy konkursu:


Konkurs odbędzie się w trzech etapach. Każdy etap przeprowadzony zostanie w miejscu i czasie wskazanym przez Organizatorów i przybierze formę moderowanego spotkania.

Na wszystkich etapach uczniowie odpowiadają na pytania dotyczące bieżącej lektury oraz biorą udział w dyskusji przeprowadzonej przez moderatora.

Miejsce, czas oraz sposób przebiegu poszczególnych etapów uzależnione będą od rozwoju sytuacji związanej z pandemią koronawirusa. O wszystkich szczegółach Organizatorzy poinformują uczestników w stosownym czasie.

4. Harmonogram i lista lektur:


▪ listopad 2021 – lektura książki Jacka Dukaja „Wroniec” (Wydawnictwo Literackie);
▪ 13 grudnia 2021 – pierwsze moderowane spotkanie literackie;
▪ styczeń 2022 – lektura książki Marcina Szczygielskiego „Teatr Niewidzialnych Dzieci” (Instytut Wydawniczy Latarnik);
▪ 4 lutego 2022 – drugie moderowane spotkanie literackie;
▪ marzec 2022 – lektura książki Szymona Sławińskiego „„Solidarność 1980-86”;
▪ 8 kwietnia – trzecie moderowane spotkanie literackie / zakończenie projektu - wyłonienie przez Komisję Konkursową trzech najlepszych drużyn
oraz najaktywniejszych uczestników projektu

5. Nagrody:


Organizatorzy przewidują dla zwycięskich drużyn oraz ich nauczycieli nagrody książkowe, gadżety oraz dyplomy.

6. Uwagi dodatkowe:


Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów lub odwołania konkursu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 772 40 74 lub pisząc na adres: biblioteka@ecs.gda.pl

Konkurs - strona ECS

Europejskie Centrum Solidarności