Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych i klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, na terenie województwa pomorskiego- załącznik lub: http://www.kuratorium.gda.pl/wp-content/uploads/2019/01/zalacznik-nr-1.pdf

Rekrutacja więcej informacji: https://www.gov.pl/web/edukacja/rekrutacja-na-rok-szkolny-20192020

Kuratorium Oświaty w Gdańsku: http://www.kuratorium.gda.pl/wp-content/uploads/2019/01/zalacznik-nr-1.pdf

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019 - http://www.oke.gda.pl/index.php/egzaminy/egzamin-osmoklasisty

OKE: http://www.oke.gda.pl/

pliki do pobrania