Uczniowie klasy VIII b uczestniczyli w lekcji obywatelskiej pt. W świecie narracji: elementy edukacji medialnej (manipulacje medialne na przykładzie reklam i produktów promocyjnych).
Honorowym gościem i uczestnikiem spotkania była Pani Monika Chabior, Zastępczyni Prezydenta Miasta Gdańskads. Rozwoju Społecznego i Równego Traktowania.
Uczniowie poszerzali swoją wiedzę o funkcjonowaniu mediów i świata reklamy, budowali świadomość odbioru komunikatu reklamowego oraz rozwijali umiejętność krytycznego myślenia.
Bardzo miłą częścią spotkania była ta dotycząca reklamy społecznej prowadzona przez Panią Prezydent.