Osiem drużyn z gdańskich szkół podstawowych wzięło udział w pierwszym etapie konkursu Nasza Mała Wielka Demokracja, który nasza szkoła organizuje wspólnie z Europejskim Centrum Solidarności i Filią Gdańską WiMBP.
Data inauguracji konkursu nie była przypadkowa - to czterdziesta rocznica wprowadzenia stanu wojennego.
O tym wydarzeniu opowiada książka Jacka Dukaja " Wroniec", której znajomością musieli wykazać się reprezentanci szkół.