Dzień świątecznych spotkań Uczniów z Wychowawcami, Nauczycielami, Dyrekcją, Panią Moniką Chabior, Zastępczynią Prezydenta Miasta Gdańska.

To już ostatnie chwile przed dłuższą przerwą! Dyrekcja, grono pedagogiczne i Uczniowie przesyłają moc życzeń. Niech ten czas będzie obfity w piękne chwile, pozytywną energię i radość! Wesołych świąt!