W dniu 11 października w naszej szkole podobnie jak w innych placówkach w Gdańsku odbyły się wybory do samorządu uczniowskiego, które poprzedziła szkolna kampania wyborcza. Poniżej fotorelacja z wydarzeń poprzedzających Gdański Tydzień Demokracji.