Godziny pracy pedagogów:

Łukasz Chmielewski

poniedziałek   10.30-15.00
wtorek           11.30-15.00
środa             7.45-12.15
czwartek        7.45-11.15
piątek            10.00-16.00

Krzysztofa Stępień

poniedziałek   8.45-13.15
wtorek           8.45-13.15
piątek            8.45-10.15

.............................................................................................................................................................................................................

Ważne telefony

Czynne całodobowo:

  • bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży tel. 116 111
  • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Gdańsku tel. (58) 511-01-21 lub 797-909-112
  • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka tel. 800 12 12 12

Gdzie zgłaszać się po pomoc:

- Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Gdańsku (czynny całodobowo)  Pl. Ks. Prałata Gustkowicza 13

tel. (58) 511-01-21

- Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w Gdańsku

Gdańsku Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży ul. Racławicka 17, Gdańsk

tel . (58) 347-89-30

- Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży ul. Oliwska 62 w Gdańsku

tel. (58)342-34-08 lub 535-997-250

- Izba Przyjęć Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego ul. Srebrniki 17 w Gdańsku

tel. (58) 524-76-02 (czynna całodobowo)

- Poradnie Zdrowia Psychicznego /Psychologiczno-Psychoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży:

Ul. Piotrkowska 27/6, Gdańsk; tel. (58) 727-29-17

Ul. Słowackiego 35, Gdańsk; tel. (58) 727-17-12

Ul. Srebrniki 15, Gdańsk; tel. (58) 524-75-66

Ul. Srebrniki 17, Gdańsk; tel. 570-213-101

Ul. Oliwska 62, Gdańsk; tel. (58) 342-33-21

.............................................................................................................................................................................................................

23 lutego Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

Należy zawsze reagować w przypadku zaobserwowania u młodego człowieka objawów depresji.

-smutek;
-ograniczenie lub rezygnacja z zainteresowań i aktywności, które dotychczas sprawiały radość;
-zmiany w zakresie aktywności psychoruchowej;

-spadek energii;

-nadmierna męczliwość;
-zaburzenia koncentracji uwagi;
-poczucie braku nadziei i sensu życia;

-nawracające myśli o śmierci i samobójstwie izolowanie się;

-ograniczenie kontaktów z otoczeniem, zamykanie się w sobie;

-niskie poczucie własnej wartości;

-nadmierne poczucie winy poczucie bezradności;

Pamiętajmy!
Depresja to nie chwilowy smutek!
Czytaj więcej na:

............................................................................................................................................................................................................