PLAN OBOWIĄZUJĄCY OD 12.02.2024r.

plan-klas-od-25-03-2024r.jpg

Informacja o materiałach dla dzieci, rodziców i opiekunów dzieci z doświadczeniem migracyjnym:

https://edu.gdansk.pl/gdanski-pakiet-powitalny.html