Zapraszamy do składania ofert  na świadczenie usług przewozowych w zakresie dowożenia uczniów szkoły

na lekcje religii do salek katechetycznych oraz na basen (patrz załączniki):