KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

 

   

  • Rok szkolny 2023/24 – od 01.09.2023 do 31.08.2024
  • półrocze – od 01.09.2023 do 28.01.2024
  • 29.01.2024 – 11.02.2024 ferie zimowe
  • II półrocze – od 29.01.2024 – 21.06.2024
  • 24.06.2024 – 31.08.2024 ferie letnie

   

   

  Terminy egzaminów zewnętrznych:

  • Terminy właściwego egzaminu ósmoklasisty

  Język polski – 14 maja 2024 r.

  Matematyka - 15 maja 2024 r.

  Język obcy nowożytny –  16 maja 2024 r.

   

  • Termin próbnego egzaminu ósmoklasisty:

  Dokładny, dzienny termin zostanie ustalony z przewodniczącymi zespołów przedmiotowych.

   

  Listopad/grudzień 2023

  Marzec 2024

   

  Terminy klasyfikacji w roku szkolnym 2023/24

  • Termin egzaminów klasyfikacyjnych: nie później niż do 19.06.2024
  • Terminy egzaminów poprawkowych: 27, 28 sierpnia 2024

   

  I półrocze

  Wystawianie zagrożeń oceną niedostateczną z przedmiotu i zachowaniem nagannym i nieodpowiednim – do 19.12.2023 do godz. 11.00

  Zebrania z rodzicami i informacja o przewidywanych zagrożeniach – 21.12.2023

  Wystawianie wszystkich ocen proponowanych – do 15 .01.2024

  Wystawianie ocen za I półrocze – do 23.01.2024 do godz. 11.00

  Rada klasyfikacyjna za I półrocze – 25.01.2024

  29.01.2024 – 11.02.2024 ferie zimowe

   

  Rada podsumowująca I semestr i zebrania z rodzicami podsumowujące I półrocze – 15.02.2024

   

  II półrocze

  Wystawianie zagrożeń ocenami niedostatecznymi i zachowaniem ng i ndp – do 13.05.2024

  Zebrania z rodzicami i informacja o przewidywanych zagrożeniach– 16.05.2024

  Wystawianie wszystkich proponowanych ocen – do 31.05.2024

  Wystawianie ocen za II półrocze – do 10.06.2024

  Rada klasyfikacyjna za II półrocze – 13.06.2024

   

   

  DNI WOLNE  od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024

  W tych dniach pełniony będzie dyżur opiekuńczy w świetlicy szkolnej

   

  Szkoła Podstawowa nr 82

  2 listopada 2023

  29, 30 kwietnia 2024

  2 maja 2024

   

  14,15,16 maja 2024 - egzaminy

  31 maja 2024

   

   

   

  TERMINY FERII I PRZERW ŚWIĄTECZNYCH

   

  • zimowa przerwa świąteczna         23.12.2023 r. -  01.01.2024 r.
  • ferie zimowe                               29.01.2024 r. –  11.02.2024 r.
  • wiosenna przerwa świąteczna       28.03.2024 r. -  02.04.2024 r.

   

   

  DNI WOLNE Z TYTUŁU ŚWIĄT KOŚCIELNYCH I PAŃSTWOWYCH:

   

  • Święto Zmarłych – 01 listopada 2023 r.
  • Święto Pracy - 01 maja 2024 r.,
  • Święto Konstytucji 3-go maja- 3 maja 2024 r.,
  • Boże Ciało - 30 maja 2024 r.

   

   

   

   

  Terminy zebrań z rodzicami

  07 września 2023 – zebranie informacyjne ogólne

  09 listopada 2023 – konsultacje indywidualne; dla rodziców ósmoklasistów szkolenie z procedur egzaminacyjnych

  21 grudnia 2023 – informacja o zagrożeniach – zebranie ogólne

  15 lutego 2024 – zebranie ogólne podsumowujące I półrocze

  21 marca 2024 – konsultacje indywidualne

  16 maja 2024 – informacja o zagrożeniach