KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

 

  • Rok szkolny 2022/2023 – od 01.09.2022 do 31.08.2023
  • I półrocze – od 01.09.2022 do 31.01.2023
  • 01.2023 – 29.01.2023 ferie zimowe
  • II półrocze – od 01.02.2023 – 23.06.2023
  • 06.2023 – 31.08.2023 ferie letnie

 Terminy egzaminów zewnętrznych:

  • Terminy egzaminu ósmoklasisty

Język polski – 23 maja 2023 r.

Matematyka - 24 maja 2023 r.

Język obcy nowożytny –  25 maja 2023 r.

 

  • Termin próbnego egzaminu ósmoklasisty:

Listopad/grudzień 2022

Marzec 2023

 Terminy klasyfikacji w roku szkolnym 2022/23

  • Termin egzaminów klasyfikacyjnych: nie później niż do 21.06.2023
  • Terminy egzaminów poprawkowych: 28, 29 sierpnia 2023

DNI WOLNE od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023

14.10.2022

31.10.2022

02.05.2023

23,24,25.05.2023 - egzaminy ósmoklasisty

09.06.2023