Dzisiaj miało miejsce bardzo ważne wydarzenie – Forum Samorządów Uczniowskich Szkół Podstawowych. Spotkanie rozpoczęło się od powitania gości honorowych przez Panią Dyrektor Dorotę Chojnę, a następnie głos zabrała Pani Małgorzata Bielang Pomorski Kurator Oświaty. Naszą szkołę reprezentowała Hania Kłopotowska, przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego, która opowiedziała o bardzo wielu działaniach na rzecz innych ludzi. Swoje wystąpienie wzbogaciła przepiękną prezentacją multimedialną. W wydarzeniu braliśmy udział po raz drugi jako jedna z dziesięciu szkół podstawowych. Nasze profesjonalne przygotowanie zostało docenione przez organizatorów spotkania.