Podczas zajęć śpiewu, zorganizowanych wspólnie z Radą Dzielnicy Matarnia, dzieci wykonują rozmaite ćwiczenia oddechowe.

Starają się wydłużać fazę oddechową oraz świadomie korzystać z oddechu żebrowo-przeponowego.

Rozśpiewują się, pracują nad dykcją, artykulacją oraz śpiewają piosenki z polskiego repertuaru.