Na kreatywnych zajęciach dodatkowych zorganizowanych wspólnie z Radą Dzielnicy Matrania dzieci aktywnie spędzają czas i rozwijają swoje zainteresowania.