Szczegółowe informacje na temat jednorazwego stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

https://bip.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-edukacji/procedury/Stypendia-jednorazowe-dla-uczniow-szczegolnie-uzdolnionych,a,44401