Nasz aktywny Samorząd Uczniowski zorganizował debatę z udziałem gospodarzy klas na temat powrotu uczniów do szkoły.

Nastolatkowie mogli podzielić się swymi spostrzeżeniami, opiniami, a także opowiedzieć o swoich obawach.

Nie zabrakło odniesień do oceniania, prac domowych, wyjść klasowych.

W ocenie Opiekunów SU debata była bardzo udana, a wnioski wypracowane przez jej uczestników trafne.

Stanowisko Uczniów jest bardzo ważne w naszej szkole i zawsze brane pod uwagę przy opracowywaniu różnych rozwiązań organizacyjnych.