aaaaa-wyniki.jpg

Mamy przyjemność poinformować , że Konkursy znalazły sie w Wykazie  zawodów  wiedzy i Wykazie zawodów artystycznych, punktowanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Szczegółowe informacje o systemie punktacji na stronie kuratorium.

https://www.kuratorium.gda.pl/komunikat-w-sprawie-wykazu-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-organizowanych-przez-kuratora-oswiaty-lub-inne-podmioty-dzialajace-na-terenie-szkoly/