Od dwóch tygodni na terenie ogrodu szkolnego odbywają się warsztaty prowadzone przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej.
Poruszają one bardzo ważne zagadnienia: bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza nią w czasie trwania roku szkolnego i podczas wakacji, przestrzegania regulaminów, procedur, zasad życia społecznego oraz tolerancji, mediacji rówieśniczych, cyberprzemocy, współpracy w grupie.
W warsztatach uczestniczą uczniowie wszystkich klas.
Funkcjonariuszom Straży Miejskiej serdecznie dziękujemy za współpracę.