Sprawozdanie z realizacji koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły

za lata 2014-2019

 

Cel:

Placówka miała stać się rozpoznawalna, dobrze postrzegana, miała być szkołą- liderem zintegrowanej społeczności lokalnej, a także szkołą z dziecięcych marzeń, taką, do której powraca się myślą i sercem po latach. Przyjazną, bezpieczną, stwarzającą optymalne warunki indywidualnego rozwoju.

        Chcieliśmy podnosić poziom nauczania i wyniki sprawdzianu poprzez częste stosowanie w procesie edukacyjnym aktywizujących metod pracy - „ Uczę się przez działanie, uczę się przez doświadczenie”,

zajęcia dydaktyczne wynikające z realizacji podstawy programowej przeprowadzać                        w sposób innowacyjny także poza salami lekcyjnymi,

doskonalić umiejętności opisane w podstawie programowej ( Szkoła z widokiem na przyszłość).

Rozwijać uzdolnienia uczniów, promować sukcesy- Szkoła, w której każdy jest Kimś.

Wspierać uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

W miarę możliwości wprowadzić innowacyjność działań w procesie dydaktycznym, wychowawczym i opiekuńczym.

Stale podnosić poziom bezpieczeństwa w szkole.

Zwiększyć  liczbę uczniów, stworzyć nowe oddziały tak, by szkoła nie była zagrożona likwidacją.

        

By szkoła była rozpoznawalna podjęliśmy działania:

- wybór patrona szkoły i nadanie szkole imienia;

- jubileusz 195 lecia istnienia szkoły w Klukowie;

- ujednolicony wizerunek szkoły: logo placówki, barwy szkoły, sztandar, papier firmowy

- FB szkoły

 

Nowe przedsięwzięcia

- Klukowskie Biegi Przełajowe

- Gdański Tydzień Demokracji

- spotkania rówieśnicze przybliżające patronów gdańskich szkół

 

 INNOWACYJNE DZIAŁANIA DYDAKTYCZNE

- umowy patronackie z Uniwersytetem Gdańskim ( Instytut Filologii Polskiej, Instytut Psychologii) i  Politechniką Gdańską ( Instytut Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej),

- współpraca z uczelniami wyższymi:

Polską Akademią Nauk (  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych),

Gdańskim Uniwersytetem Medycznym oraz instytucjami edukacyjnymi i kulturalnymi

- eksperymenty : Dzień Nauk Ścisłych ( EduFun),

- warsztaty: Dzień Humanistyczny ( UG), Dzień Mitologiczny- 22.12.15

-  projekty: Wystawa “Powrót do przeszłości. Witamy w PRL-u.”, Projekt Niepodległościowy - 9-13.11.15

- konkursy: Wielki Maraton Czytelniczy,

Pomorskie - fajna przygoda,

Wybitni Polacy –znani i nieznani. Prof. Jan Czochralski

 

INNOWACYJNE DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE

- akcje charytatywne: Szkoła Społecznie Wrażliwa

- projekty: „ Szkolna Kampania Wyborcza”,  Ja jakiego/ jakiej nie znacie…- projekt całoroczny

- Twoi nauczyciele też byli dziećmi…- wystawa

 

INNOWACYJNE DZIAŁANIA OPIEKUŃCZE

- Ferie zimowe– Szkolna Kuźnia Talentów

Wakacje z pasją w ramach Akcji Lato w Mieście

Aktywne przerwy

 

Uczniowie szkoły otrzymują Stypendia Prezydenta Miasta Gdańska, a nauczyciele Nagrody Pomorskiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Gdańska ( p. Jaszewska, p. Marjańska, p. Kijewski, p. Hoffmann, p. Orłowska).

 

Poprawa infrastruktury szkoły

 

ROK 2014

Remont sekretariatu,

wymiana drzwi na parterze, wymiana okien w świetlicy i bibliotece,

nowy plac zabaw wraz z ogrodzoną rezerwą terenu

 

ROK 2015

Remont sali gimnastycznej połączony z wymianą okien ( luty)

Modernizacja pomieszczenia nr 13 i zmiana jego funkcji ( z izby regionalnej na salkę oddziału przedszkolnego)- luty

Wymiana podłóg we wszystkich salach lekcyjnych ( lipiec-sierpień),

Wymiana okien we wszystkich salach lekcyjnych ( lipiec-sierpień),

Modernizacja pomieszczenia nr 15 i zmiana jego funkcji na salę lekcyjną

Remont szatni

Pomalowanie sal lekcyjnych nr 2,4,5,7, 13,14,16,17,18

 

ROK 2016

Modernizacja pomieszczenia wielofunkcyjnego - marzec - gabinet pedagoga/ logopedy/pielęgniarki; 

montaż zewnętrznych stojaków rowerowych – czerwiec

adaptacja pomieszczenia gospodarczego na szatnię dla dzieci -  sierpień 2016;

 

ROK 2017

Budowa nowego wjazdu na posesję szkoły wraz z parkingiem dla pracowników i rodziców

Budowa 10 stanowiskowej siłowni zewnętrznej

Budowa wiaty rowerowej

Wycinka 22 topoli

Malowanie świetlicy

 

ROK 2018

Dostosowanie sal lekcyjnych do reformy oświaty, stworzenie trzech pracowni: chemiczno- fizycznej, językowej i komputerowej,

Remont pokoju nauczycielskiego,

Remont gabinetu dyrekcji,

Modernizacja pomieszczenia nr 11 i dostosowanie go do potrzeb oddziału przedszkolnego

Budowa i otwarcie nowego boiska wraz bieżnią  i skocznią do skoku w dal oraz trybunkami,

Zagospodarowanie terenu- ciągi piesze

Wyrównanie i nowe wylewki na zewnętrznych tarasach przyszkolnych,

Założenie 10 kamer monitoringu zewnętrznego

 

ROK 2019

Remont kantorka wf.

Częściowa wymiana ogrodzenia szkoły,

Budowa i otwarcie drugiego placu zabaw,

Konserwacja parkietu w sali gimnastycznej.

 

Dodatkowo:

Zakup nowych mebli ( ławek, krzeseł, szafek) do sal lekcyjnych, świetlicy, gabinetów ( dyrekcja, pokój nauczycielski) i na korytarze,

Zakup i montaż rolet wewnętrznych,

Zakup dywanów i wykładzin

Udział w programach rządowych: Książki naszych marzeń, Narodowy program rozwoju czytelnictwa,

Udział w programach unijnych: 25 tabletów

Systematyczny zakup pomocy dydaktycznych: najwięcej: chemia, biologia/ przyroda, fizyka, matematyka, j. polski.

Sztandar szkoły

75 laptopów

Sprzęt sportowy