Dyrektor szkoły - mgr Agata Markiewicz-Babło
Administrator Bezpieczeństwa Informacji - mgr Katarzyna Wrzeszcz-Barbasiewicz
Osoba odpowiedzialna za umieszczanie informacji – mgr Łukasz Szymon Kolenda / mgr Justyna Uszlińska