30.10.2014 r.- wizytacja działalności oświatowo zdrowotnej. Ocena programów prozdrowotnych – Kierownik Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE – pozytywna

03.02.2015 r.- bezpieczeństwo wypoczynku zimowego -  Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży PPIS w Gdańsku- bez uwag

27.08.2015 r.-  ocena przygotowania szkoły do rozpoczęcia roku szkolnego- PSSE Gdańsk- bez zastrzeżeń

01.10.2015 r. - wizytacja programów zdrowotnych, ocena realizacji-  Kierownik Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia – PSSE- pozytywna

16.02.2016 r. kontrola wypoczynku zimowego- Kierownik Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia – PSSE- bez uwag

28.04.2016 r. kompleksowa kontrola w zakresie żywienia i wydawania posiłków PPIS w Gdańsku- bez zastrzeżeń

04.07.2016 r. kontrola wypoczynku letniego- Kierownik Sekcji Oświaty Zdrowotnej i promocji zdrowia – PSSE – bez uwag

05.08.2016 r.- ocena przygotowania do nowego roku szkolnego 2016/2017- Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży PPIS w Gdańsku- bez zastrzeżeń

17.08.2016 – 23.09.2016 r. kontrola finansowo gospodarcza w zakresie gospodarowania środkami publicznymi i uregulowań organizacyjno - prawnych Biura Kontroli Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

16.01.17 r.- PPIS Gdańsk- ocena warunków higieniczno-sanitarnych podczas serwowania posiłków w czasie ferii zimowych- bez zastrzeżeń

17.01.17 r.- PPIS Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży- ocena stanu sanitarnego wypoczynku dzieci i młodzieży- pozytywna.

7.07.2017r.- kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku w zakresie oceny warunków higieniczno-sanitarnych podczas serwowania pos iłków ( protokół kontroli nr HŻŻ/3/106/17- bez uwag),

7.07.2017r.- kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku w zakresie stanu sanitarnego wypoczynku dzieci młodzieży w miejscu zamieszkania ( protokół kontroli nr HDiM/ 3/104/2017- bez zastrzeżeń)

21.11.2017r. kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku w zakresie stanu sanitarnego szkoły. Sekcja Higieny dzieci i Młodzieży (protokół nr HDiM/4/205/2017-bez zastrzeżeń).

8.01.2018r. kontrola ze strony Oddziału Epidemicznego - przestrzeganie procedur przeciwdziałania zakażeniom i chorobom zakaźnym- bez uwag.
6.02.18r. kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku  w związku z Akcją Zima w szkole. Oddział Higieny Żywności żywienia i PU (protokół HŻŻ/3/21/18)-bez zastrzeżeń.
8.02.2018r. kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku. Ocena stanu sanitarnego wypoczynku dzieci i młodzieży. Sekcja Higieny dzieci i Młodzieży --bez zastrzeżeń.
10.05.2018r. kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku. Kontrola tematyczna (protokół HŻŻ/3/71/18). Oddział Higieny Żywności żywienia i PU--bez zastrzeżeń.
13.07.2018r. kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku. Ocena stanu sanitarnego wypoczynku dzieci i młodzieży (protokół HDiM/1/139/18). Sekcja Higieny dzieci i Młodzieży -bez zastrzeżeń.
21.08.2018r. kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku. Ocena przygotowania szkoły do nowego roku szkolnego. Sekcja Higieny dzieci i Młodzieży- -bez zastrzeżeń..
21.11.2018r. kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku. Przestrzeganie przepisów dotyczących zapewnienia odpowiedniego zaplecza higieniczno - sanitarnego, ocena stanu sanitarnego szkoły. Sekcja Higieny dzieci i Młodzieży -bez zastrzeżeń.
6.12.2018r. Kontrola Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Ocena prawidłowości zapewnienia dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno - pedagogicznej  (kontrola planowa).-bez zastrzeżeń.
15.02.2019r. kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku. Kontrola stanu sanitarnego półkolonii zimowych (protokół HDiM/3/45/19). Sekcja Oświaty zdrowotnej i Promocji Zdrowia oraz Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży -bez zastrzeżeń.
27.05.2019-26.06.2019r. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy. Kontrola przeprowadzona zgodnie z upoważnieniem (protokół nr rej. 030099-53-K044-Ws01/19).
28.06.2019r. kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku. Kontrola tematyczna - ocena żywienia (protokół HŻŻ/1287/DN/19). Oddział Higieny Żywności żywienia i PU.
4.07.2019r. kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku. Ocena stanu sanitarnego wypoczynku letniego. Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży.
4.09.2019r. kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku. Kontrola sprawdzająca wykonanie nakazów decyzji PPIS w Gdańsku. Oddział Higieny Pracy.
28.10.2019r. kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku. Ocena stanu sanitarnego szkoły (protokół HDiM/637/KK/19. Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży.
22.01.2020r. kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku. Ocena stanu sanitarnego szkoły (protokół 145/BŻ/2020/AA/; HDiM/38/JM/20). Sekcja Oświaty zdrowotnej i Promocji Zdrowia oraz Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży.
9.03.2020r. - 23.03.2020r. kontrola ZUS Oddział Gdańsk.Wyniki przeprowadzonych kontroli znajdują się w protokołach pokontrolnych w dokumentacji szkoły.