Dyrektor Szkoły informuje, że na zaproszenie do składania ofert w sprawie udzielenia zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro na realizację zadania pod nazwą„ Przygotowanie opinii o stanie zdrowotno-technicznym drzew wraz z inwentaryzacją, redukcją koron i ewentualnym usunięciem drzew znajdujących się na posesji Szkoły Podstawowej nr 82 w Gdańsku” odpowiedziało pięciu oferentów:

1) Prolas Sp. z o.o.Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Leśnych
2) Dendrolab Sp. z o.o.
3) Przedsiębiorstwo Usługowe PRESTO
4) Usługi Leśne i Ogrodnicze ELITELAS
5) HEBEN Michał Kętrzyński.

Po dokonaniu rozeznania cenowego Komisja wybrała ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryterium oceny ofert ( kryterium finansowe) i spełniającą wszystkie warunki określone w zaproszeniu- ofertę Przedsiębiorstwa Usługowego PRESTO. Protokół do wglądu w sekretariacie szkoły w godzinach pracy placówki.

Dziękujemy oferentom za złożenie ofert .

 

„Szkolimy Uczniów Przedsiębiorczych Empatycznych Rozsądnych. Gdańskie Szkoły Podstawowe”,

Fundacja Edukacyjna ODITK zaprasza do składania ofert w ramach konkursu ofert prowadzonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności na usługę: Wsparcia procesu wdrażania zmian w szkołach w ramach projektu: „Szkolimy Uczniów Przedsiębiorczych Empatycznych Rozsądnych. Gdańskie Szkoły Podstawowe”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Realizowany wspólnie z Miastem Gdańsk projekt adresowany jest do uczennic i uczniów oraz nauczycieli i nauczycielek gdańskich szkół podstawowych.
Zapytanie ofertowe_2_2016_SUPER_FEO
Zapytanie ofertowe_2_2016_SUPER_FEO SP zał.1
Zapytanie ofertowe_2_2016_SUPER_FEO SP zał.2