Regulamin szkolnego i rodzinnego konkursu Plastyczno – Technicznego na

„Ozdobę Świąteczną”

ORGANIZATOR KONKURSU:

Organizatorem konkursu jest Rada Rodziców i Szkoła Podstawowa nr 82 w Gdańsku.

Koordynatorzy:

Z ramienia Rady Rodziców – Pani Magdalena Mazurkiewicz

Z ramienia Szkoły – Pani Natalia Kosecka

CEL KONKURSU:

1. Wspólne spędzenie czasu z dzieckiem.

2. Powrót do wspólnego, rodzinnego wykonywanie ozdób świątecznych.

3. Pobudzenie aktywności twórczej i wyobraźni uczniów i rodziców.

4. Rozwój wrażliwości estetycznej.

5. Umożliwienie wyrażania przez uczniów własnej wizji, nastroju i tradycji Świąt Bożego Narodzenia.

ZADANIE KONKURSOWE:

Przestrzenna ozdoba bożonarodzeniowa wykonana dowolną techniką z wykorzystaniem różnych materiałów takich jak: materiały naturalne, sznurki, suszone owoce, kolorowe ozdoby, papier itp.

Zachęcamy rodziców do wspólnego wykonania z dzieckiem ozdoby świątecznej.

ZASADY KONKURSU:

Uczestnikiem konkursu może zostać każdy uczeń Szkoły.

1. Uczeń może przedstawić jedną pracę przestrzenną.

2. Praca powinna być podpisana imieniem, nazwiskiem oraz klasą ucznia.

3. Prace będą ocenianie w trzech kategoriach:

a. I grupa – klasy 0-2

b. II grupa – klasy 3-5

c. III grupa – klasy 6-8

TERMIN I WARUNKI DOSTARCZENIA PRAC:

Prace należy dostarczyć do 8 GRUDNIA 2023 r. do sekretariatu szkoły.

OCENA PRAC i ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD:

1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów.

2. Prace będą oceniane zgodnie z następującymi kryteriami:

a. Oryginalność.

b. Pomysłowość.

c. Rodzaj wykorzystanych materiałów.

d. Estetyka ozdoby.

e. Zaangażowanie.

3. W każdej kategorii zostaną przyznane nagrody rzeczowe za trzy pierwsze miejsca oraz dyplomy.

4. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 13 grudnia 2023 roku.

5. Nagrody zostaną wręczone podczas Festynu Świątecznego 14 grudnia 2023 roku.

6. Prace uczniów przechodzą na własność organizatora. Uczestnicy, przekazując prace, wyrażają zgodę na ich wystawienie w szkole oraz przekazanie na licytację podczas Festynu Świątecznego.

7. Środki uzyskane ze sprzedaży prac zostaną przekazane na wsparcie działań Rady Rodziców.