Zadanie konkursowe
Zadaniem uczestników jest stworzenie własnej gry planszowej lub karcianej. Praca konkursowa powinna zawierać elementy charakterystyczne dla gry planszowej: tytuł, instrukcję gry.
 

Kryteria oceny prac:

• samodzielność

• pomysłowość

• stopień zaangażowania w wykonania pracy

• technikę

• estetykę

 

Kategorie wiekowe:

Uczniowie klas I-IV

Uczniowie klas V-VIII

 

Prace konkursowe należy dostarczyć do 13.10.2023 r.

Do Pani Eweliny Gajdy lub Pana Łukasz Chmielewskiego