Zebrania i konsultacje w roku szkolnym 2022/2023:

I półrocze

08.09.2022 - zebrania z rodzicami

03.11.2022 - konsultacje indywidualne; dla rodziców ósmoklasistów szkolenie z procedur egzaminacyjnych

15.12.2022 - zebrania z rodzicami i informacja o przewidywanych zagrożeniach 

II półrocze

02.02.2023 - zebrania podsumowujące I półrocze

30.03.2023 - konsultacje indywidualne

18.05.2023 - zebrania z rodzicami i informacja o przewidywanych zagrożeniach