rada-rodzicow19-20.png


Kontakt do Rady Rodziców e-mail: rrsp82@wp.pl
Bieżące informacje znajdują się na fb: https://www.facebook.com/RadaRodzicow.SP82/

Składka na fundusz Rady Rodziców wynosi 15 zł od rodziny, czyli 150 zł na rok. Pieniążki można wpłacać na konto RR. 
Nr konta 06 1440 1387 0000 0000 1289 1725, w tytule proszę podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.
Opłata na świetlicę za semestr wynosi 50zł, płatne na konto bankowe Rady Rodziców, z dopiskiem wpłata na świetlicę.