spotkania-i-konsultacje-z-rodzicami-21-22-1.jpg

SPOTKANIA I KONSULTACJE Z RODZICAMI

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Indywidualne rozmowy nauczycieli z rodzicami.

 

20 i 21 października 2021 r.

15 i 16 grudnia 2021 r.

16 i 17 marca 2022 r.

11 i 12 maja 2022 r.

Spotkanie rodziców uczniów danego oddziału z wychowawcą.

 

8 i 9 września 2021 r.

17 i 18 listopada 2021 r.

19 i 20 stycznia 2022 r.

27 i 28 kwietnia 2022 r.