Ważne informacje na temat rekrutacji do szkół średnich: /link i załączniki pdf/

https://www.kuratorium.gda.pl/zarzadzenie-nr-102022-pomorskiego-kuratora-oswiaty-w-sprawie-okreslenia-terminow-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-na-rok-szkolny-20222023/