Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2021/2022:

p. Joanna Chrebelska

p. Mateusz Bucholc