REGULAMIN WYPOŻYCZANIA PODRĘCZNIKÓW

w Szkole Podstawowej nr 82 w Gdańsku im. Prof. J. Czochralskiego

Podstawa Prawna:

Ustawa z  30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2014r. poz.811; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 lipca 2014 w sprawie udzielania dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe -Dz.U. z 2014r. poz.907

Regulamin jest integralną częścią Regulaminu korzystania ze zbiorów bibliotecznych.

 • Podręczniki wypożyczane są uczniom na okres ich wykorzystania w danym roku szkolnym.
 • Ćwiczenia są własnością ucznia i są przekazywane wraz z podręcznikami.
 • Po okresie wykorzystania podręcznika uczeń zobowiązany jest do jego zwrotu do biblioteki szkolnej najpóźniej do 20 czerwca.
 • Udostępniane książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Wypożyczający powinien w momencie wypożyczenia zwrócić uwagę na ich stan, a zauważone uszkodzenia niezwłocznie zgłosić nauczycielowi przedmiotu, bibliotekarzowi lub  
 • Rodzic/Opiekun prawny Wypożyczającego ponosi odpowiedzialność w  przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych podręczników zobowiązany jest do wpłaty  na konto, która pokrywa koszt zakupu nowego  podręcznika.
 • Uczniowie są zobowiązani do obłożenia podręczników oraz do  ich podpisania w sposób trwały na wewnętrznej okładce. Na bieżąco należy wymieniać zużytą okładkę.
 • Podręczniki należy szanować jako dobro wspólne. W szczególności nie wolno w podręczniku pisać, zaznaczać, podkreślać, kolorować itp. Rodzica/Opiekuna prawnego zobowiązuje się do  nadzorowania stanu podręcznika w ciągu roku szkolnego.
 • Rodzic/Opiekun prawny potwierdza podpisem, że zapoznał się  z Regulaminem  na pierwszym zebraniu  lub do końca września.
 • Uczeń zostaje zapoznany z Regulaminem i innymi szczegółowymi  informacjami w momencie otrzymania podręczników. Nadzór nad sprawnym przekazywaniem oraz zwrotem podręczników sprawują: w kl. I-III  wychowawcy, w kl. IV-VIII nauczyciele przedmiotu oraz wychowawcy.
 • Regulamin znajduje się bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce dokumenty i biblioteka.
 • Wszystkie dane osobowe w kategoriach (dane dziecka i rodziców) są przetwarzane w celu świadczenia usług wypożyczenia podręczników na podstawie art.6 ust.1 d) RODO w ciągu całego okresu realizacji.

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zapraszam do zabawy edukacyjnej. Można samemu wybrać sposób poszukiwania odpowiedzi. Z prawej strony witryny  wybieramy szablon. Jesli nie pasuje nam tradycyjny model obrazkowy pobawmy się w labirynt. 
Poniżej każdego testu, u dołu witryny znajdują się inne propozycje. Zachęcam do spróbowania. Powodzenia!
Dla klas 7 i 8 
Dla klas 5-6
Dla klas 4
Dla klas 1-3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Audiobooki, inaczej książki mówione, to nagrania dźwiękowe, które zawierają zapis publikacji czytanych przez lektora. Bardzo zachęcam do tego popularnego sposobu kontaktu z tekstem. Sprawdza sie podczas podróży, choroby i kwarantany. Możemy słuchać wspólnie lub odłaczyć się za pomoca słuchawek. Dzisiaj naszym dzieciom starszym i młodszym, gdy staramy się urozmaicić czas, zaproponujmy audioobooka.

Audiobooki, które dostępne są na polskim rynku, wyróżnia bardzo wysoka jakość. Lektorami są najlepsi aktorzy, którzy dzięki swojemu kunsztowi operowania głosem przenoszą nas w świat bohaterów. Bardzo gorąco polecam aodiobooki dla dzieci. Wybór jest ogromny.

W zasobach Miejskich Bibliotek Publicznych w Gdańsku jest duży zbiór tytułów. Zachęcam do odwiedzin, kiedy będą już otwarte. Obecnie możliwe jest korzystanie z zasobów polecanych przez Inetnetową Bibliotekę Wolne lektury. W katalogu znajdują się również teksty lektur oraz powięści klasycznych dla młodzieży i dzieci starszych. np. "Wyspa skarbów" R.L. Stevensona, "Księga dżungli"  R.Kiplinga, "Przygody Tomka Sawyera" M.Twaina, "Robinsone Crusoe" D.Dafoe, "Pierścień i Róża" W.Thackeray.

Dla młodszych dzieci polecam "Baśnie" H.Ch. Andersena oraz braci Grimm. Aktorska intepretacja wzbogaci przekaz.

Celowo wymieniam tutaj klasykę literacką. Samodzielne czytanie tych tekstów bywa trudne dla współczesnego czytelnika.                  Interpretacja aktora daje  szansę na  ich poznanie.
Ciekawą fomę audiobooka uzupełnionego obrazem, można znaleźć na stronie bajkowisko. Zachęcam także do sprawdzenia oferty księgarni internetowych oraz stron oferujących audiobooki w formatach mp3. 
 
Ostatnio pojawiła sie informacja o bezpłatnym dostepie na stronach empik.

https://wolnelektury.pl/katalog/audiobooki/  

https://www.bajkowisko.pl/posluchaj-za-darmo/