swietlica-projekty-1.jpg

Szkoła zmieniającego się świata

całoroczne  projekty świetlicowe realizowane w roku szk. 2021/2022

Tytuł

 

OPIS

Realizujący

Kreatywny umysł

Zajęcia plastyczne dla dzieci polegające na rozwijaniu zdolności manualnych  oraz postawy twórczej w życiu codziennym. Na zajęciach wykorzystywać będziemy różnorodnego techniki plastyczne, takie jak malowanie farbami, odbijanie, wycinanie, lepienie, które służyć będą rozwijaniu wyobraźni
i myśleniu wizualnemu.

 

Nauczyciele - wychowawcy świetlicy

Prawa Dziecka

Całoroczny projekt mający na celu zaznajamianie dzieci z ich prawami zawartymi w Konwencji o Prawach Dziecka.

 

 

Nauczyciele- wychowawcy świetlicy

Z muzyką za pan brat

Zajęcia mające na celu rozbudzanie wrażliwości muzycznej: nauka piosenek, słuchanie muzyki, rozpoznawanie rozmaitych dźwięków, nauka zapisu nutowego oraz podstaw rytmiki.

 

p. Mateusz Miernik

Gry i zabawy           z językiem angielskim

Zajęcia komunikacyjne odbywające się w odrębnych grupach wiekowych. Rozwijanie pamięci wzrokowej, ćwiczenie koncentracji uwagi
i spostrzegawczości poprzez gry i zabawy prowadzone w języku angielskim. Dzieci wykorzystują wcześniej poznane oraz nowe słowa i zwroty do swobodnego porozumiewania się, wykonywania różnorodnych zadań
i prezentacji tematycznych. Poznają elementy geografii i kultury krajów anglojęzycznych.

p. Alina Mierzejewska