Podczas 5. lekcji odbyła się debata przed wyborami do Samorządu Uczniowskiego.

Kandydaci przedstawiali swoje pomysły i zamierzenia, a wspierani byli przez kolegów i koleżanki ze swoich klas.

Tzrmamy kciuki za wszystkich!