W dniu 19 grudnia nauczyciele: Robert Hańczewski i ks. Dariusz Wożny przeprowadzili lekcje otwartą pt" Godzina Pamięci" dla klas V-VIII, 

poświęconą rocznicy Wydarzeń Grudniowych w 1970 roku na Wybrzeżu.

Lekcja odbyła się na sali gimnastycznej.

Uczniowie mieli możliwość aktywnego w niej uczestniczenia - zgłaszali się, odpowiadali na zadane pytania, na końcu rozwiązywali krzyżówkę.