Przedstawiciele klas 8 brali udział w konferencji edukacyjnej pod tytułem “Nasze Sprawy – Kompetencje Miękkie”, którą zorganizował Samorząd Uczniowski IX LO im. Krzysztofa Kolbergera w Gdańsku.

Podczas konferencji przewidzianych było 5 paneli, które odpowiadają poszczególnym kompetencjom: “Praca w zespole”, “Kreatywność”, “Zarządzanie stresem” - prezentacja poprowadzona przez przedstawiciela Fundacji FOSA, Pana Dastina Suskiego “Mediacja” oraz “Wysoka kultura”. Dodatkowo odbył się też wykład na temat wypalenia zawodowego skierowany do nauczycieli. Poprowadził go ekspert delegowany przez Progresownię Centrum Edukacji i Rozwoju, Pan Leszek Dowgiałło. Wydarzenie zakończyło się dyskusją z ekspertami w dziedzinie kompetencji miękkich.