W naszej szkole odbył się konkurs recytatorski skierowany do uczniów i uczennic z klas 1-3.
Celem konkursu było przybliżenie wierszy polskich autorów, rozwijanie zdolności recytatorskich oraz zachęcenie do występowania przed publicznością i otwierania się na nowe doświadczenia.
W szkolnych zmaganiach wzięło udział 20 uczestników wyłonionych podczas eliminacji klasowych. Dla każdego przygotowany był dyplom oraz upominek lub nagroda.

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Dziękujemy za wsparcie Radzie Rodziców.